Warunki korzystania

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu internetowego kasyno-vulkan-vegas.top oraz prawa i obowiązki użytkowników. Korzystając z serwisu akceptujesz niniejszy regulamin w całości.

1. Definicje

W niniejszym regulaminie stosują się następujące definicje:

  • Serwis - strona internetowa kasyno-vulkan-vegas.top oraz wszelkie powiązane podstrony i funkcje.
  • Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z serwisu.
  • Treści - wszelkie materiały, informacje, zdjęcia i inne pliki dostępne na serwisie.

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat, aby korzystać z serwisu kasyno-vulkan-vegas.top.

2.2 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.

3. Prywatność

3.1 Serwis kasyno-vulkan-vegas.top dba o prywatność swoich użytkowników. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności serwisu.

4. Prawa autorskie

4.1 Wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do treści zamieszczonych na serwisie, takich jak teksty, zdjęcia, grafiki, filmy itp., należą do serwisu kasyno-vulkan-vegas.top lub jego partnerów.

  • 4.1.1 Użytkownik nie ma prawa kopiować, reprodukować ani rozpowszechniać treści serwisu bez wyraźnej zgody serwisu kasyno-vulkan-vegas.top.
  • 4.1.2 Użytkownik ma prawo wykorzystywać treści serwisu jedynie w celach osobistych, niekomercyjnych.

5. Odpowiedzialność

5.1 Serwis kasyno-vulkan-vegas.top nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników. Serwis nie odpowiada również za szkody wynikłe z działania lub braku działania serwisu, w tym przerw w dostępności, utraty danych lub innego rodzaju szkód.

5.2 Użytkownik korzysta z serwisu na własne ryzyko. Serwis nie gwarantuje, że serwis będzie działał bez zakłóceń, błędów, wirusów itp.

6. Zmiany regulaminu

6.1 Serwis kasyno-vulkan-vegas.top zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach na stronie głównej serwisu.

6.2 Korzystając z serwisu po wprowadzeniu zmian w regulaminie, użytkownik akceptuje zmieniony regulamin w całości.

7. Kontakt

7.1 W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt poprzez adres email: [adres email].